– Bli glad i kvarandre på nytt, legg våpena ned og ta ei pause frå tastaturet

foto