Nordsjøturnus får legar til å pendle til Sykkylven