Kjempa inn igjen tilskot på statsbudsjettet – dette blir konsekvensane for Ålesund