– Vi har fått god hjelp frå vener og lokale folk

foto