Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er ikke i tvil om hva som blir budskapet når sentralbanksjefen legger fram rentebeslutningen.

– I neste uke kommer Ida Wolden Bache til å heve renta med en kvarting, og så kommer det en heving til litt senere, sier han til NTB.

Styringsrenta ble i juni satt opp et halvt prosentpoeng til 3,75 prosent. I juli var det en så høy prisvekst at flere spekulerte på om det ville bli en dobbel renteheving til nå i august.

Avlyser dobbelthopp

Men med de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag er det ikke grunn til å tro at Norges Bank vil gjøre det, påpeker seksjonsleder Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Nå har inflasjonen falt tilbake igjen fra det urovekkende høye nivået som man nådde i juni. Det er mer på linje med det Norges Bank uansett hadde sett for seg, sier hun.

Haugland tror det kommer enda en renteheving i september. Da vil styringsrenta være på 4,25 prosent.

Nær toppen?

– Nå kan vi skimte rentetoppen, mener hun.

– Arbeidsmarkedet er sterkt, det er fortsatt en altfor sterk vekst i prisene, og lønnsveksten er høy. Det taler for at vi får to rentehopp til. Det er godt i tråd med planen som ble lagt fram før sommeren, utdyper hun.

Norges Bank styrer etter et mål om at inflasjonen skal ligge på 2 prosent, og rentehevingene er ment å dempe prisveksten.

Konsumprisindeksen har økt med 5,4 prosent siden juli i fjor, viser tallene SSB la fram torsdag. Samtidig falt kjerneinflasjonen til 6,4 prosent, ned fra rekordhøye 7 prosent i juli. Kjerneinflasjonen er en indikator på prisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer.