583 leger i fylket sier nei til Helse­plattformen nå