Dødsfalla i Molde vert etterforska som drap og sjølvdrap