Fire mindreårige i trafikkulykke - alle kjørt til akuttmottaket

foto