Ikke mulig å drive hotell på Ona uten ferjeforbindelse