Nynorsken kan bli skrota i Ålesund – dette meiner innbyggarane