– No legg vi til rette for at Voldatunnelen skal realiserast