– Man bør være tett på og interessert i barnas liv