Høyre ber om utredning av bompengesatsene på Nordøyvegen

foto
– Vi fremmer et forslag der vi ber regjeringen gjøre en ny beregning av størrelsen på ferjeavløsningsmidlene etter at ferjetakstene er redusert med 30 prosent, sier Høyres Helge Orten. Foto: Staale Wattø