– Ødeleggelsen av demningen er svært alvorlig og urovekkende. Jeg er bekymret over følgene dette vil få for en allerede hardt prøvet ukrainsk befolkning. Det siste året har vi sett gjentatte angrep fra Russland mot sivil infrastruktur i Ukraina. Det er ulovlig, selv i krig. Dette viser tydelig brutaliteten i den russiske krigføringen, sier Støre til Adresseavisen.