Helseplattformen er allerede i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim og i en rekke kommuner.

Til tross for store protester er det snart Ålesund sykehus sin tur. 27. april skal Helse Møre og Romsdal HF etter planen ta i bruk journalsystemet.

– Krevende periode

Styreleder Odd Inge Mjøen og administrerende direktør Stig A. Slørdahl ber nå Ålesund kommune gjøre tiltak for å ta imot pasientene som sykehuset vurderer som for friske til å være der.

– Aktiviteten ved sykehuset vil som forventet gå ned i forbindelse med innføringen og vi gjør ulike tiltak for å håndtere en krevende periode. Dette er nødvendig for å sikre kapasiteten til å håndtere nødvendige innleggelser og annen behandling, skriver de i et brev til kommunen.

I desember fikk Ålesund kommune millionregning for pasienter som ble værende for lenge på sykehuset.