Skiltet viste innkøyring forbode. Det var berre eitt av problema for sjåføren.