Vil gjenreise møteplass for næringslivet

foto
Nordvest Forum reetableres i regi av Ålesund Kunnskapspark. Fra venstre:Anne Holstad (siste daglige leder), Olav H. Dyrnes (styremedlem), Jan Rune Hurlen (styreleder), Knut Åsebø (prosjektleder) og Per Erik Dalen, Ålesund Kunnskapspark. Foto: Johan Behrentz