Fortsatt sprik og krangel om tunnelbom

foto
Dette bildet er nokolunde representativt for stemninga på Volda-sida av fellesformannskapsbordet på Ørsta rådhus onsdag ettermiddag. Den einaste som blanda seg med grannane i sør var Inger Sundnes (H), nr. to frå venstre. På motsett sida var Gunnar Strøm (SV) den einaste som menga seg med ørstingar. Foto: Knut Arne Aarset