Den nye simulatoren fra Kongsberg Digital er plassert i Fagskolens nye 1.000 m² store avdeling i NMK 2-bygget. Fra et kontrollrom styres maskin og generatorer som på et virkelig skip. Ved hjelp av storskjermer og 3D kan studentene gå inn i et tilstøtende maskinrom. Her kan maskiner feilsøkes og overstyres manuelt.

– Vi har tre skipstyper liggende inne i systemet og disse er helt autentiske, sier studieleder Per Harald Sæter.

Realistisk øving

Simulatoren koster fem millioner kroner og er finansiert gjennom Markom-midler og Møre og Romsdal fylke.

– Den er i verdensklasse og vil gi studenter kunnskap om både oppstart, drift, nødstopp og havari av maskineri på både små og store skip, sier rektor Alf Furland ved Fagskolen i Ålesund.

Dette er grunnleggende og helt nødvendige kunnskaper og ferdigheter for en som skal fungere som maskinist på et skip, supplerer rådgiver Arve Hoel.

– Det er stort behov for dyktige maskinister og Fagskolen ser den nye simulatoren som et viktig tiltak for å øke kompetansen til morgendagens maskinister.

Prøve og feile

Martine Lynge, som studerer første år på maskinoffiser-studiet sier det første året handler om å mestre operativt nivå.

– Vi har bakgrunn fra maskinistutdanning på videregående skole og lærlingperiode. Denne simulatoren gir oss verdifull øving på systemene som i de fleste maskinrom. Her kan vi prøve og feile uten at det får konsekvenser, sier Lynge.

Torsdag fikk en gruppe elever fra Herøy VGS teste simulatoren ved å starte opp et konteinerskip, godt hjulpet av studenter og lærere ved Fagskolen.

– Den er overraskende bra. Det er som å være i en ordentlig båt, sier Robert Moltu.

Han skal ha praksisperiode på et offshoreskip fra Havila om ei uke.

– Maskinistutdanninga er så populær at det er venteliste, sier han.

Drømmen er å bli «chief», eller maskinsjef, på et lokalt offshoreskip. Men da må han først gjennom ei lærlingperiode på to år, pluss to år maskinoffisersutdanning og seilingstid i noen år.

foto
Maskinrom Student ved Fagskolen Martine Lynge viser Robert Moltu og Simon Olsen fra Herøy VGS systemene i en dieselelektrisk motor. Foto: Nils Harald Ånstad
foto
Student ved Fagskolen Martine Lynge viser Robert Moltu og Simon Olsen fra Herøy VGS systemene i en dieselelektrisk motor. Foto: Nils Harald Ånstad
foto
Rektor ved Fagskolen Alf Furland og rådgiver Arve Hoel sier tidsriktig utstyr er viktig for utdanningen. Her i den nye maskinhallen hvor elevene kan lære moderne maskinsystem. Foto: Nils Harald Ånstad