Nesvik sitter selv med hendene fulle av budsjettarbeid på Stortinget. Men er ikke mindre engasjert i det pågående budsjettdramaet i hjemkommunen av den grunn.

Han setter et stort spørsmålstegn ved driften av de interkommunal selskapene Ålesund er en del av. Driften av disse selskapene går så dårlig at det fordrer avgiftsøkninger fra 10 til 15 prosent.

– Jeg legger til grunn at avgiftene her skal dekke selvkost. Noen annet er i strid med loven og jeg forutsetter av rådmannens forslag ikke er det. At driften av et selskap som ÅRIM, som står for renovasjonen, er så dårlig at en må belaste innbyggerne med en avgiftsøkning på 12 prosent, vel da må Ålesund kommune selge seg ut av dette interkommunale selskapet, sier Nesvik.

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet nederst!

Dyrere vann

Han stiller også spørsmål om hva det er ved vann- og avløpsetaten som fordrer avgiftsøkninger på henholdsvis 15 og 10 prosent økninger på vann- og avløpsavgiftene.

– Det framstår som merkelig at en ikke underveis har fått rapporter om at disse etatene styrte mot store underskudd. Det burde en ha hatt, og da burde også tiltak vært satt inn langt tidligere, mener Frps parlamentariske leder.

Brøt med Høyre

Frp brøt samarbeidet med Høyre i Ålesund bystyre i 2011 som følge av bomringen rundt byen samt innføring av eiendomsskatt. En eiendomsskatt som nå blir økt betydelig dersom rådmannen får gjennomslag for sine forslag i bystyret.

– Det som forundrer meg at administrative innsparinger ser ut til å komme helt til slutt, etter at en har sendt regningen til kommunenes innbyggere. Jeg vet det er mye dyktige folk som jobber på Rådhuset. Problemet er at det er for mange, sier Nesvik.

Trenger erfaren rådmann

Han forventer at kommunene umiddelbart setter ned et utvalg som skal se på hvilke innsparingsmuligheter som finnes ved å kutte i kommunens byråkrati.

– Dette viser også behovet for at Ålesund nå få en ny sterk rådmann. Vedkommende bør har betydelig erfaring fra omstillingsprosesser. For det er det nødvendig for Ålesund å komme i gang med, sier Nesvik.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik mener budsjettet som Ålesund rådmann Jarle Bjørn Hanken (bildet) la fram ikke egner seg til å få kommunene på rett kjøl. Foto: Staale Wattø