På Humla i Ålesund ligg sju av Farstad sine båtar i opplag for tida. Andre stader på Sunnmøre og Nordvestlandet er nær 40 andre offshorebåtar også i opplag.

Det er minst 1200 tomme sengeplassar på skipa.

Ni personar «held fortet» og passar på dei sju båtane på Humla. Dei jobbar fire veker på og fire veker av, på same måten som når båtane har oppdrag i Nordsjøen, Brasil eller andre stader i verda.

Her kan du lese meir (Smp-pluss)

Nær 40 skip i opplag i Nordvest

Krisa i offshore supply-næringa kjem tydeleg til utrykk, når ein ser oversikta som viser nærare 40 skip som ligg i opplag på Nordvestlandet. (Sjå i kartet over)Sunnmørsposten har teke utgangspunkt i opplagsregisteret til maritime.no som viser at det for tida er 105 offshore-fartøy i opplag. Nær 40 av dei ligg ved kaier på Nordvestlandet. Dei aller fleste av desse ligg på Sunnmøre. Skipa har til saman fleire hundre arbeidsplassar når dei er operative. Oversikta viser også at åtte av skipa er bygde siste åra.

Kjelder: Maritime.no, reiarlaga sine eigne nettsider, Marin Teknikk, Skipsrevyen, Hellesøy Verft GC Rieber Shipping, Ship-techonology.com og diverse avisartiklar i Sunnmørsposten.

Her kan du lese meir (Smp-pluss)