– Det er snakk om massive øydeleggingar

foto
Vegvesenet har alt sikra Erdal bru, men mykje ryddearbeid står att. Foto: Svein Aam