ÅLESUND (smp.no): Under dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal ble det diskutert hvordan man skal komme i mål med økonomien for helseforetaket i årene som kommer.

Det er bestemt at man skal spare nær to prosent årlig på pasientbehandling, 630 millioner på sju år, eller nesten 250.000 kroner daglig. Summen tilsvarer 80-90 millioner årlig.

Konst. direktør Dag Hårstad fortalte styret at man må skaffe seg eierskap til økonomien for å nå begge målene om fortsatt god pasientbehandling og økonomiske resultater.

Hårstad snakket videre om at nøkkelen til å nå målet er inkludering og ansvarliggjøring. For å komme i havn må man se på strategi, kultur og lederskap for de neste sju årene.

- Vi må få bort plunder og heft og videreutvikle et lederprogram, sa Hårstad.

Direktøren vil endre fullmaktskulturen gradvis og sørge for at beslutninger tas nærmere gulvet, og at man skal få til bedre arbeidsflyt.

Fram til 1. april 2015 skal Hårstad legge fram en overordnet plan for det videre arbeidet. Planen vil være basert på tydelige strategier, kultur og godt lederskap.

- Mye er allerede på plass, men strategiene må tydeliggjøres i enda større grad enn i dag og forankres godt blant både ledere og ansatte, heter det i styresaken.

Involvering både ledernivå, blant tillitsvalgte arbeidsmiljøutvalg, brukerutvalg og styret blir nøkkelen.

- Godt lederskap skal utvikles gjennom lederopplæring og systematisk arbeid med utvikling av ledergruppene i foretaket, påpeker Hårstad.

- Voldsom omstilling

Ansattrepresentant Knut Ivar Egset sa at styret står overfor ei voldsom omstilling.

- Skal vi komme i mål er det utrolig viktig at vi spiller på lag med de ansatte og at vi tar fram omstillingsavtalen. Får vi ikke med oss de ansatte, greier vi ikke å nå målene våre. Som jeg har sagt før, har vi ikke råd til å unngå oppgavedeling. En lege kan ikke sitte med sekretæroppgaver, vi må ha riktig person på riktig plass. Det har det vært snakket om, men aldri gjort noe med, sa Egset.

Nestleder Petter Bjørdal erkjente at det snakkes om store sparetall som kan skremme de fleste før man starter.

- Samtidig ser vi at det tas krafttak, og de får det til, sa Bjørdal.

Styreleder Stein Kinserdal mente at ting hang sammen, og hvis man feiler på ett området, får det konsekvenser for andre.

- Ledelsesfokuset er helt avgjørende, mente Kinserdal.

Ansattrepresentant Harald Topphol var skeptisk til hvordan det er mulig å spare så mye på pasientbehandling.

- Ja, det er en stor utfordring, men begrepet hestekur er ikke riktig. Vi må spare 1,8-2 prosent, mens de andre foretakene må spare 1,12 prosent, sa Hårstad.

Plunder og heft

Charles Austnes påpekte at personalet trolig ikke opplever mye plunder og heft i hverdagen.

- Jeg tror de opplever den som meget hektisk, sa Austnes.

- Det å spare to prosent årlig blir vanskelig på pasientbehandling. Vi må vurdere økt samarbeid med primærhelsetjenesten. Funksjonsfordele må vi definitivt. Da er det viktig at det blir gjort under ekte og ikke falskt flagg. Vi må gi klare meldinger når vi funksjonsdeler av kvalitetshensyn og når vi gjør det av økonomiske årsaker. Det blir viktig at dette er tydelig utad, mente Svein Anders Grimstad.

foto