- Etterspørselen etter norsk sjømat øker mer enn sjømatnæringen klarer å levere. Pengene renner inn, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei melding fra  Nærings- og fiskeridepartementet.

Avgifter går ned

Nytt rekordår for norsk sjømat Verdien på eksport av norsk sjømat passerer 90 milliarder i år, men volumet synker.

Fra 1. januar 2017 reduseres markedsavgiften på laks, ørret og de viktigste pelagiske fiskeartene fra 0,6 til 0,3 prosent. For øvrige fiskeslag opprettholdes eksisterende avgift på 0,75 prosent.

Eksportrekorder og høy etterspørsel etter laks har ført til at inntektene til Norges sjømatråd har gått kraftig opp, dermed står ikke markedsavgiften i forhold til sjømatnæringens behov.

Nye rekorder

-  De siste årene har eksporten av fisk satt stadig nye rekorder, noe som har gitt Sjømatrådet store inntekter, og det er bygget opp en for høy egenkapital i selskapet. Videre er det delte meninger i næringen om behovet for markedsføring av laks og pelagisk fisk. Det har vi lyttet til, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding.

Høyere inntekter tross lavere avgifter

Markedsavgiften ble i fjor redusert fra 0,75 til 0,6 prosent, og skulle føre til at inntektene til Norges sjømatråd ble redusert. Siden starten av året har eksportverdiene økt så mye at den beregnede inntekten i år er høyere enn inntekten i 2015, på tross av lavere sats.Tallene viser at inntektene Norges sjømatråd får fra markedsavgiften i 2016 er beregnet til 560 millioner kroner.

Forventer økning

Det er om lag 90 millioner høyere enn dersom eksportverdien hadde vært på samme nivå som i 2015. Med en ny endringen av satsen til 0,3 prosent vil Sjømatrådets forventede inntekter i 2017 bli om lag 350 millioner kroner. Av dette vil laks og ørret vil stå for 200 millioner kroner, og pelagisk sektor vil stå for 25 millioner kroner, heter det i ei melding fra  Nærings- og fiskeridepartementet.