Fall er den vanligste typen arbeidsulykke i Norge

foto