– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016.

Oppgangen fortsetter

En renteøkning i september vil trolig bli fulgt opp av flere renteøkninger framover, men usikkerhet rundt virkningene av en høyere rente taler for å gå forsiktig fram, mener Norges Bank.

– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover, heter det i pressemeldingen.

I den pengepolitiske rapporten antydes det en styringsrente på noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. For boliglånskundene vil det innebære et rentenivå på boliglånene på rundt 4 prosent om tre og et halvt år.

En renteøkning i september blir den første økningen i styringsrenten siden 2011. Men Norges Bank tror at norske låntakere fint vil klare å håndtere økte renteutgifter.

Analyser i Finansiell stabilitet fra i fjor viser at de fleste husholdningene har god evne til å betjene noe høyere renter på gjelden sin. Likevel peker analysen på at kredittrisikoen på lån til husholdningene vil øke noe, særlig blant førstegangskjøpere i boligmarkedet.

Som ventet

Norges Bank har i lang tid hatt første renteheving i september som sitt scenario. Det har også vært analytikernes spådom.

– En septemberøkning er helt i tråd med rentebanen. Vi tror at neste økning kommer i mars 2019 og deretter i september samme år, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Eiendomsmeklerne tror at torsdagens renteavgjørelse og signalene fra pengepolitisk rapport kan bidra til at boligprisene flater ut.

– Det er bra at sentralbanken holder seg til planen om å øke renten til høsten, uten større endringer i rentebanen. Stø kurs i rentepolitikken sammen med stø kurs i kredittpolitikken kan bidra til å stabilisere prisutviklingen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.