Set av sju millionar for å marknadsføre Møre og Romsdal i Norge