Neste steg mot toppen på 3 prosent kommer allerede i august, varsler sentralbanken. Den gjennomsnittlige boliglånsrenta, som nå er om lag 2,2 prosent, kan i så fall øke til rundt 4,3 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Hun viser til at det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå, og i tillegg er inflasjonen klart over målet.

Rentehoppet er ifølge E24 det største på 20 år og kommer etter to år med pandemi og rekordlav rente både i Norge og utlandet.

Får kritikk

Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere anslått, og med stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på importvarer tror banken at inflasjonen blir liggende over målet en god stund.

Inflasjonen var oppe i 5,7 prosent i mai sammenlignet med samme tid i fjor, mens kjerneinflasjonen lå på 3,4 prosent.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener imidlertid at mye av denne prisveksten er importert fra utlandet og er kritisk til den raske rentehevingen.

– Oppgang i norsk økonomi taler for renteøkningen, men det er ikke riktig å bruke renteøkninger til å drive norsk økonomi i ny resesjon på grunn av den importerte prisveksten. Kostnadsøkninger på strøm, drivstoff, mat og på innsatsvarer i norskproduserte varer og tjenester rammer husholdninger og virksomheter, og taler isolert sett for færre renteøkninger, sier han.

– Fortsatt lavt nivå

Norges Bank understreker på sin side at renten fortsatt er på et lavt nivå, og at pengepolitikken fortsatt er ekspansiv.

– Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått. En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger fram, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dersom inflasjonen og kapasitetsutnyttingen avtar raskere enn anslått, kan renten bli satt mindre opp, understreker hun samtidig.

Økonomer overrasket

Det var ventet på forhånd at Norges Bank skulle sette opp renta etter at den ble holdt uendret på 0,75 prosent i mai.

Flere hadde spådd at den skulle opp 0,5 prosentpoeng, mens blant andre DNB ventet at Norges Bank ville holde igjen og øke med kun 0,25 prosentpoeng i første omgang. Enkelte økonomer hadde til og med tatt til orde for et «amerikansk rentesjokk» der banken satte opp renta med 0,75 prosentpoeng.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets omtaler beslutningen som «mer aggressiv enn vi trodde».

– Ikke veldig overraskende, men dette var ikke priset inn fullt ut på noen måte, sier han til E24.

Heller ikke Nordea ventet en så kraftig renteøkning nå.

– Norges Bank overrasket med en aggressiv renteøkning på 50 basispunkter i dag, skriver analytiker Dane Cenkov i Nordea i en melding.

Roper varsku

Eksperter påpeker at rentehevingen i kombinasjon med økte levekostnader vil merkes på nordmenns økonomi.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand sier til VG at hun anbefaler folk å begynne å sette av en buffer.

– Se hva boliglånet vil koste deg med 4 prosent boliglånsrente. Hvis du har mulighet, bør du begynne å sette av det beløpet til en bufferkonto allerede i dag, sier hun.