Equinor og Ithaca Energy vil gå videre med utbyggingen av Rosebank-feltet på britisk sokkel og investere over 41 milliarder kroner i fase 1.

Britiske myndigheter har gjennom The North Sea Transition Authority (NSTA) onsdag kunngjort at de gir tillatelse til utbygging av feltet.

Uplift, som står bak StopRosebank-kampanjen, varsler rettssak og krever at godkjenningen blir omgjort.

– Equinor bør lytte til kritikken slik de gjorde rundt Wisting og Bay du Nord i Canada. Rosebank er en katastrofe for klimaet, en hån mot britiske skattebetalere som skal subsidiere dette, og det norske folk som igjen ser sitt statseide oljeselskap fortsette risikabel utenlandssatsing, sier Tessa Khan, leder for Uplift.

Det er anslått at feltet er Storbritannias største oljefelt som ikke er utvunnet, og i sommer ble det holdt store demonstrasjoner mot utbyggingsplanene i Storbritannia.

Ber regjeringen gripe inn

I den britiske debatten er skatteletter til Equinor og deres partnere anslått til å bli på nesten 50 milliarder kroner.

– Det er all grunn til å tro at Equinor sine aktiviteter vil sverte Norges omdømme internasjonalt, når selskapet setter profitt over hensynet til klima og miljø, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hun påpeker at staten er Equinors største eier.

– Vi venter nå at staten bruker sin eiermakt til å ta grep og endre styresammensetningen som en konsekvens av denne beslutningen, sier Andaur.

NTB har bedt regjeringen om en kommentar til dette.

– At Equinor starter opp Storbritannias største uutviklede oljefelt midt i en klimakrise beviser at løftene om grønn omstilling er ren løgn, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

– Store protester

Naturvernforbundet kaller det et svik mot framtidige generasjoner. Leder Truls Gulowsen peker på at det er satt et mål om at 1,5-gradersmålet skal nås.

– Da er det ikke lenger rom for å bygge ut nye oljefelt, og særlig ikke store, forurensende oljefelt som Rosebank. Equinor må vente seg fortsatt store protester mot dette vanvittige prosjektet, sier Gulowsen.

I desember ble det samlet inn 130.000 underskrifter i en kampanje mot feltet som ble overlevert til statsminister Rishi Sunak. Det har også vært flere store demonstrasjoner og aksjoner mot utbyggingen.

Nestleder Ingrid Liland i MDG kaller det en trist dag.

– I Vestre og regjeringens eierskapsmelding har de styrket forventningene til klima betraktelig. Det virker likevel å være en bløff når statseide Equinor gir blaffen i klimamål og investerer i klimafiendtlige prosjekter verden over, sier hun.

SVs Lars Haltbrekken ber regjeringen sørge for at Equinor investerer i mer fornybar energi.

– Det er alvorlig at vi har et statlig oljeselskap som jobber imot statens egne klimamål, sier han.

– Betydelige ringvirkninger

Konserndirektør Geir Tungesvik for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor sier at utbygging av Rosebank-feltet vil bidra til å styrke selskapets posisjon som en bred energipartner til Storbritannia og øker energiforsyningen i Europa.

– Rosebank gir mulighet til å bygge ut et felt på britisk sokkel som vil gi betydelige ringvirkninger i Skottland og Storbritannia, sier Tungesvik i en pressemelding.

Equinor eier 80 prosent av utbyggingen etter å ha økt eierskapet sitt i vår.

Rosebank-feltet ligger om lag 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene på ca. 1100 meters dyp. Utvinnbare ressurser er anslått til over 300 millioner fat olje for fase 1 og 2, der estimatet for fase 1 utgjør 245 millioner fat olje.