Sikra seg kontrakt på eit av dei største bypakke-prosjekta