Barnehage sørget ikke for at barna hadde det trygt og godt nok

foto