Små øyer og kystsamfunn skal få gratis ferge neste år