Leverte over kravet første driftsår

foto
Siden januar 2021 har bussoperatøren Vy kjørt elbusser på flere av Frams ruter i Ålesund. Foto: Staale Wattø