Varsom.no melder om faregrad 3 - betydelig snøskredfare - på Sunnmøre fredag.

– Vær forsiktig i områder hvor det kommer nysnø. Det kan være områder med vedvarende svake lag under fersk fokksnø, heter det.

I ytre del av Sunnmøre vil nysnø og vind danne ferske flak som kan være svært lette å løse ut. Økende vind gjør at skredfaren stiger.

– Det passerer et lite lavtrykk i havet nord for Nordvestlandet utover dagen. Det er usikkert hvis dette gir vind over land og hvor kraftige byger det blir. Faregraden tar høyde for situasjoner med nysnø, vind og nedsnødd rim eller kantkorn.

I indre deler av regionen kan det være lite nysnø, men det kan fremdeles være mulig å løse ut skred enkelte steder, ifølge Varsom.no