Frivil­lige drifter fyret. Oda kjører fra Ålesund til Kråkenes hver helg