Fekk resultat på over 200 millionar: – Skulle gjerne sett at lokale eigarar sat att med endå meir