Store Kalvøy, Skår, Trandal, Ona og Sandøya var småsteder som ville mistet ferjetilbudet dersom fylkesadministrasjonens forslag hadde blitt vedtatt.

Administrasjonens utredning var basert på en bestilling fra fylkestinget.

Men politikerne likte ikke det de fikk presentert.

– Saken var sjokkerende. Det var i realiteten en styrt avvikling av levende samfunn på øynene. Jeg er glad vi raskt kvitterte den ut, påpekte Dahl under debatten i fylkestinget.

Et enstemmig fylkesting slår fast at dagens ferjetilbud skal opprettholdes.

– Vi har aldri før fått en slik tverrpolitisk samling for de små plassene i fylket. Det er jeg glad for, konstaterte leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.