– Vi har ein langsiktig plan for dei tilsette

foto
Søskenbarna Anders (t.v.) og Leif Magne Langset er høvesvis konsernsjef i familiekonsernet Langset AS, og styreleiar i Brødrene Langset AS og Langset Yard Services AS. Begge er også medeigarar i familiekonsernet. I helga møtte vi dei på hovudkontoret til Langset AS i utkanten av Molde. Foto: OLE-OTTAR KARLSEN HØGSTAVOLL/Vikebladet