Da skal EU's kommisær for helse og mattrygghet, litaueren Vytenis Andriukaitis, og en rekke andre ministre og prominente gjester besøke Ålesund i forbindelse med Nordisk Ministerråds møte.

– Jeg ble kontaktet av Helse- og  omsorgsdepartementet angående et besøk på Campus Ålesund der Andriukaitis og et følge på rundt 15 stykker vil få vite mer om hva som skjer her etter konferansen på tirsdag, forteller Magerholm Fet til Sunnmørsposten.

Fra åtte regjeringer

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk Ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet pågår fra 27.-29. juni og er altså denne gangen lagt til Ålesund.

Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra åtte regjeringer: Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene.

Antibiotikaresistens

Andriukaitis, som også er lege,  professor Dame Sally Davis, Chief Medical officer i UK kommer for å presentere EU og verdenssamfunnets arbeid når det gjelder antibiotikaresistens.

Norge skal være en pådriver for dette.

Tirsdag 27. juni arrangeres det tre parallelle seminarer på Scandic Parken Hotel der temaene er antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk. Statsrådene Jon Georg Dale, Bent Høie og Per Sandberg innleder og er tilstede hele dagen.

Fra sjø til bord

– På Campus skal følget få se alt av simulatorer og operasjoner av båter, i laben får de ved hjelp av kamera se fisken svømme i merdene. De skal også besøke labene på helse og velferd, for eksempel får de kanskje se et simulert hjerteattakk og de kan få se en leilighet fullt utstyrt med digitale hjelpemiddel.

Den marine næringa stiller med smaksprøver. Mindor Klauset fra Klippfiskakademiet skal demonstrere hvordan benytte olivenolje i kombinasjon med omega-3 olje fra Pharma Marine i matlagingen.

I løpet av halvannen time får følget en runde i hele verdikjeden fra sjø til bord, forteller Magerholm Fet.

Mandagen blir det vaksinedemonstrasjon og omsivning på settefiskanlegget Rauma Sætre i Vikebukt. Statsrådene Sandberg, Dale og Høie deltar smamen med EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis.

foto
Landbruksminister Jon Georg Dale (t.h.) og EUs matkommissær Vytenis Andriukaitis. Foto: Foto: Johan Falnes / NTB scanpix