Det kommer fram i Forsvarets årlige spørreundersøkelse. På spørsmål om interessen rundt Forsvaret er det kun 29 prosent i fylket som oppgir at de er meget eller ganske interessert, mot 39 prosent på landsbasis. Heller ikke kjennskapen til Forsvarets oppgaver er stor i fylket. 25 prosent av de spurte oppgir at de har meget eller ganske god kjennskap til dette. På landsbasis er tallet 33 prosent.

Ikke overrasket

– Det første som slår meg, foruten at utvalget er noe lavt for å kanskje være helt representativt (kun 4984 personer i befolkningen ble spurt, journ.anm.), er at jeg egentlig ikke er overrasket. Det forteller Kurt Haukeberg. Han har nesten 15 år med erfaring fra marinen og jobbet som Skvadronsjef ved 1. Minerydderskvadron og var Skipssjef på KNM Måløy. Nå har han permisjon og jobber for Lostjenesten i Kystverket.

Haukeberg utdyper: – Fra min tid i Forsvaret opplevde jeg at forsvarsdebatten alltid var sterkest i de områdene der Forsvaret faktisk var til stede med infrastruktur, treninger eller øvelser. Dette er det generelt lite av på Nordvestlandet, sier han. Haukeberg tror dermed at lite tilstedeværelse av Forsvaret i nærområdene kan være en forklaring på de lave tallene rundt interesse og kjennskap til Forsvaret.

– Vi har en jobb å gjøre

Haukebergs teori får støtte fra Eystein Kvarving, leder ved Forsvarets mediesenter.

– Vi er kanskje ikke så synlige i Møre og Romsdal som for eksempel i Troms, der vi har mange og store forsvarsanlegg, mener Kvarving. Også i spørsmålet om kjennskap til høstens NATO-øvelse kommer Møre og Romsdal dårlig ut. Kun 6 prosent oppgir at de kjenner godt til øvelsen. Hele 40 prosent har ingen kjennskap til øvelsen i det hele tatt.

– Her har vi en jobb å gjøre for å få ut informasjonen, sier Kvarving, som legger til at også medienes rolle er viktig for å få ut budskapet.

Bekymret for krig og terror

Det er imidlertid noen punkter der Møre og Romsdal scorer høgere enn landsgjennomsnittet. Nemlig på spørsmål om angrep på norsk territorium og terror. På landsbasis er 18 prosent bekymret for krig/angrep på norsk territorium. I Møre og Romsdal er det tilsvarende tallet 25 prosent. 34 prosent er bekymret for terrorisme og terrorangrep på landsbasis, mot 42 prosent i Møre og Romsdal.

Tror det er en sammenheng

Haukeberg vil ikke spekulere i om det er noen sammenheng mellom lite kunnskap og større bekymring. Han mener likevel på generell basis at det er bra at folk er litt oppmerksomme mot terror.

– Det øker årvåkenheten i samfunnet og vi trenger at folk er litt «til stede» i en verden der ikke alle har gode hensikter, sier han. Kvarving tror imidlertid det er en sammenheng.

– Jeg tror det er en direkte sammenheng mellom opplevd frykt og kunnskap. Det er derfor vi nå jobber med å få informasjonen ut til folk. Det er en av målsettingene med øvelsen, sier han. Siden 2011 har Forsvaret utført en årlig spørreundersøkelse blant befolkningen. I år er første gang undersøkelsen har innbefattet spesifikke spørsmål rundt NATO og den kommende NATO-øvelsen.