Mandag formiddag delte Helse- og omsorgsminister Bent Høie ut prisen til Ålesund kommune, og det var var leder i helse- og velferdsutvalget, Svein-Rune Johannessen og Eva-Brit Langva, leder av pårørendeprosjektet, som tok imot 10.000 kroner og et kunstverk.

Glade for pris

– Vi er veldig glade og stolte over at kommunen får en slik pris, og vi tror nok at pårørendeprosjektet er en av grunnene til at Ålesund er lagt merke til.

Det sier Emthe Vollstad O'Neill som er erfaringskonsulent i pårørendeprosjektet i regi av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). For 11 måneder siden søkte lokallaget av LPP  om penger fra Helsedirektoratet for å starte prosjektet.

Pengene kom, og nå er det allerede 200 brukere som benytter seg av tilbudet.

Oversett gruppe

Pårørendeprosjektet skal gi hjelp og støtte til ei gruppe som ikke alltid får den hjelpa de har behov for. Prosjektet dekker ikke bare Ålesund, men også ti nabokommuner.

– Pårørende har vært ei oversett gruppe altfor lenge, sa prosjektleder Eva-Brit Langva da de startet opp i desember i fjor.

Pårørendeprosjektet drives ikke i kommunal regi, men i prosjektgruppa sitter det representanter fra kommunen og fra Mental helse.

Godt tilbud

I begrunnelsen fra juryen, står det blant annet at Ålesund gjennom de siste årene har bygd opp og forankret et godt og bredt pårørendetilbud til sine innbyggere. Blant annet har barn som pårørende vært et satsningsområde for kommunen siden 2012. Juryen mener også at Ålesund viser at pårørendearbeid blir prioritert og ivaretatt.

Juryen har lagt merke til at Ålesund samarbeider tett med nabokommunene og frivillige organisasjoner. Pårørendeprosjektet trekkes fram spesielt, og juryen sier at dette lavtersketilbudet har blitt tatt godt imot av brukerne.

Tilgjengelige

Og det kan Emthe Vollstad O'Neill bekrefte.

– Vi har kontor i Parkgata der vi er et par dager i uka, men vi er tilgjegelige hele tiden. Krisene kommer ikke bare i kontortida.

Både Vollstad O'Neill og Langva har egne erfaringer både som brukere og pårørende, og de har også tilgang til andre fagpersoner hvis det er nødvendig. Emthe Vollstad O'Neill er i gang med et masterløp innenfor familieterapi.

Kompetanseheving

Juryen har bestått av ulike kompetansemiljøer både fra helseforetak, kommunehelsetjenesten og frivillige, ideelle aktører. De trekker også fram pårørendearbeidet som gjøres i Oslo, Stavanger og Gjøvik.

Men denne gangen var Ålesund best, og juryen vil at prispengene skal brukes til kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunen som jobber med pårørende. Delegasjonen fra Ålesund kan også ta med seg et kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir når de reiser hjem fra hovedstaden i dag.