Mottaket i Ulsteinvik blir avvikla, 169 asylsøkjarar må flytte til andre kommunar og mottak

foto