Kobles til anbudsprosess

foto
Bingsa Næring: Flere forhold på Bingsa Næring skal tas opp når kontrollutvalget til bystyret skal møtes i dag. Foto: Morten Hjertø