I tillegg vil 400 millioner kroner, som tidligere er brukt til kompetanseutvikling under Kunnskapsløftet, bli frigjort. Midlene skal finansiere en fast videreutdanningsordning for lærere og rektorer. (©NTB)