Ingen kø-garanti fra Solvik-Olsen

foto
Tøv: Frps Frank Sve erkjenner at han ikke vil få noe garanti fra partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at Møreaksen beholder sin plass i NTP mens Romsdalsaksen utredes. foto: Geir Strand Foto: Geir H. Strand