Vestnes kommunestyre vedtok onsdag med 26 mot 6 stemmer å løyve 900.000 kroner i ny aksjekapital til en redningsaksjon for det kriserammede Ørskogfjell skisenter. Av dette skal halvparten utbetales med gang for å sikre drifta av selskapet ut året.

Kommunestyret uttaler at Vestnes kommune aleine ikke kan makte den kapitalinsprøyting som synes nødvendig for å sikre en framtidig drift av skisenteret.

- Vestnes kommunestyre ber administrasjonssjefen og ordfører om å snarlig innlede kontakt med nabokommunene Ørskog, Skodje, Haram og Ålesund med mål om et regionalt spleiselag for å få på plass sikre rammer og bidra til stabil, langvarig drift, heter det i vedtaket.

Kommunestyret ber også generalforsamlinga i skisenteret vurdere om dagen selsakpsformen bør endres og at styret bør jobbe målrettet med å sikre midler fra ekstrene samarbeidspartnere samt kommunene i regionen.

Forslaget som ble vedtatt av kommunestyret ble framsatt av Andreas Vegsund (V),. Mindretallet stemte for et forslag fra Heidi Nakken (H) om å skyte inn 1,2 millioner kroner i frisk aksjekapital. Mindretallet ønsker også et spleiselag der nabokommune bidrar.