Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk mandag overlevert en rapport fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Det at unge sliter, er stresset eller deprimerte er en utfordring samfunnet må ta tak i, mener statsråden. Han har bedt om råd om hvordan temaene kan bli en del av skolehverdagen.

– Det har ikke manglet på gode intensjoner, men det har vært for lite systematisk tenkning rundt livsmestring i skolen. Derfor vil vi at folkehelse og livsmestring skal være ett av tre temaer som prioriteres i flere fag i fremtidens skole, sier Røe Isaksen.