Da er første egg kommet i det videoovervåkede blåmeisreiret i en ospestamme hos fotograf Roger Engvik på Hessa i Ålesund.

- Dette er sju dager tidligere enn i fjor, så kanskje kan vi håpe på en fin vår framover, sjøl om planter og trær ligger minst tre uker etter vanlig skjema, sier Engvik.

Blåmeisene legger som regel mellom 7 til 12 egg, av og til enda flere - og de klarer å regulere ruginga slik at alle egg klekkes noenlunde samtidig.