Anders Kvernmo Langset er nyeleder for Norsk studentorganisasjon (NSO) etter at han ble valgt lørdag.  26-åringen studerer ved Høgskolen i Bergen,men kommer fra Tomrefjord.

Følgsmp.no på Facebook

Studenten skal lededet nye arbeidsutvalget i organisasjonen som representerer 220.000 studenter, opplyser NSO i en pressemelding. Han ser fram til å sette i gang arbeidet og vil jobbe for å få gjennomslag iregjeringens budsjettarbeid på seinsommeren.

– Politisk har vi mye å se fram til dette året, spesielt blir denkommende Stortingsmeldingen om struktur og langtidsplanen for høyere utdanningog forskning viktig. Vi skal kjøre debatten, og det skal ikke være mulig åsnakke om høyere utdanning uten å snakke med NSO, sier Langset i enkommentar.

Med iarbeidsutvalget er også Kristian Myhre (23) fra Molde som er velferds og likestillingsansvarlig.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en interesseorganisasjon for studentdemokrati ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.