– Vi har presentert ei liste med ulike krav, men i forhandlingene er det skjedd ulike endringer, sier Tore Johan Øvstebø til smp.no. Han sitter med jokeren i det politiske spillet som i dag foregår for fullt. Både de borgerlige og Ap trenger støtte fra KrF for å få flertall i det kommende kommunestyret.

Taust fra Høyre

Går KrF inn i et samarbeid med den borgerlige blokken, tror mange at partiet får ordføreren. Lederen for forhandlingsutvalget i Høyre, Roar Salen, sier at man har hatt møter med ulike partier, men vil ikke kommentere noe som helst av disse forhandlingene.

– Det skal dere få vite når vi har en avtale, er den korte beskjeden han gir.

Eva Vinje Aurdal (Ap) er en av de heteste ordførerkandidatene i Ålesund. Hun er klar på hva som blir jobb nummer 1 dersom hun blir ordfører.

Forhandler i kveld

Forhandlingsleder Svein Rune Johannessen fra Arbeiderpartiet vil ikke gå inn på de forhandlingene som øyensynlig foregår mellom Ap og KrF, men han forventer at det vil foreligge et resultat, mest trolig i løpet av i kvelden eller torsdag.

– Vi skal ha nye møter i kveld, sier Johannessen.

Les også: Dette er det nye Ålesund bystyre

Vil ha ordfører

– Vil dere kreve ordføreren i et eventuelt samarbeid med KrF?

– Det er naturlig i alle grupperinger at ordføreren tilfaller den største gruppen, sier Johannessen.

Tore Johan Øvstebø vil ikke gå i detalj på hvilke krav de vil stille til et samarbeid, men i uprioritert rekkefølge ramser han opp ulike temaer som er sentrale for KrF i forhandlingene.

Lang liste

– Økonomistyring, skole- og barnehage, helse- og velferd, idrett- og friluftsliv, kultur, næringspolitikk, kommunereform, byutvikling, samferdsel, ruspolitikk, effektiviserings- og kvalitetsutvikling, flyktningpolitikk med mer er tema som vi tar opp i forhandlingene, sier Øvstebø.

Kompromiss

– Hvor viktig er det for KrF å få ordføreren?

– Saker og gjennomslag for politikken er det viktigste for oss, sier Øvstebø, som gir uttrykk for at man uansett ikke vil gå på kompromiss med de viktigste sakene de forhandler om.